fbpx

100%

Transporti Falas

Në të gjithë Kosovën
Pë dërgesat në Shqipëri dhe Maqedoni

Llogariten 4€ shpenzime shtesë

Pyetjet e Shpeshta

Transporti

Cila është mënyra e transportit?

Transporti nga tregtari kryhet nëpërmjet operatorëve ekonomik që mirren me transportin e mallrave.

A bëhen transportet jashtë vendit?

Për momentin jo. Transportet kryhen vetëm brenda vendit.

Sa zgjatë pranimi i porosisë?

Transportimi i porosisë nga ne deri në vendin e destinuar mundë të zgjasë nga 2 ditë pune, deri në 2 javë varësisht prej kompleksitetit të pososisë. Koha e transportit varet nga lloji i produktit dhe disponueshmëria e stokut

Pagesat

Cilat janë mënyrat e pagesës?

Për momentin mënyra më e preferuar e pagesës është me Para në Dorë, por mud të pranohet edhe përmes paypal. Pra Pasi të pranoni dërgesën nga Koriri i postës. Hapet pako dhe verifikohet se a është gjithçka sipas porosisë. Nëse konstatoni se gjithçka është në rregull, pagesa i kryhet koririt të postës me para në dorë, ose në mënyrën përmes paypal pagesa kryet në momentin e inicimit të porosisë

A është blerja e sigurtë?

Noagift.com është e përkushtuar të garantoj produktet e Veta. Politika e zgjedhur e blerjes garanton transparencë dhe siguri në porositë online

Porosia & Kthimi

Si të bëj një porosi?

Produktin e zgjedhur e vendosni në shportë, më pas vazhdoni me procedurën e porosisë. Gjatë porosisë ju shfaqet një formular ku duhet të jipni të dhënat mbi pranuesin e dërgesës.

Si të anuloj ose ndryshoj porosinë?

Gjitha porositë munden të anulohen por vetëm brenda ditës kur është bërë porosia. Mund të na shkruani direkt në ikonën e përkrahjes me ngjyr pink në anën e djathë në fund të faqes ku do të mbështetëni nga operatorët tanë, ose na shkruani në contact@noagift.com

A duhet të regjistrohem të bëj porosi?

Nuk është e nevojshme të keni një llogari në noagift.com. Thjeshtë mund të vazhdoni të procedoni me kryerjen e porosisë

Si të gjurmoj Porosinë?

Pasi trensportet janë për momentin lokale, e vetmja mënyrë është të na kontaktoni dhe ne brenda një periudhe të shkurtë do të ju japim gjitha detajet.

Si mund ta kthej ose ndërroj produktin?

Secili produkt duhet të kontrollohet në momentin e pranimit nga posta, përndryshe e vetmja mënyrë është të na kontaktoni dhe gjithçka të shkojë në pajtim nga dy palët.
Keni nevojë për përkrahje,  Na kontaktoni

Main Menu